Oiliúint

Cuireann Dúrud oiliúint ar fáil do dhaoine ar mian leo feidhm a bhaint as a gcuid ríomhairí trí Ghaeilge.

Ní hionann é seo agus Gaeilge a chur ar an ríomhaire, ach leas ceart a bhaint as. Nuair a iompaíonn an ríomhaire ar an nGaeilge, bíonn an-chuid téarmaí nua i gceist. Cé nach gá seisiún oiliúna chuige, cabhraíonn an oiliúint ghairid a chuireann Dúrud ar fáil le daoine dul i dtaithí ar an dtéarmaíocht nua go sciobtha.