Fealsúnacht

Is cuid lárnach d’aon gheilleagar náisiúnta Eorpach teanga na tíre sin. Rothlaíonn an-chuid gnéithe den gheilleagar thart uirthi, agus is minic gur de dheasca na teanga go mbíonn earnálacha áirithe gníomhach ann. Faraor, ní mar sin atá an scéal in Éirinn, áit a dhéantar na rudaí is simplí a allmhairiú.

Measann Dúrud nach bhfuil dóthain déanta i saol na Gaeilge féin maidir le haithris a dhéanamh ar eiseamláirí na hEorpa, trí gheilleagar bunaithe ar an dteanga a chothú, ar bhealach nádúrtha inbhuanaithe. Tá sé i gceist ag Dúrud iarracht a dhéanamh gnéithe áirithe de na heiseamláirí sin a fhorbairt in Éirinn.

Creideann Dúrud i gcomhoibriú le cuideachtaí agus eagraíochtaí eile chun na haidhmeanna sin a chur chun cinn.