Breacadh 2018 - 2019

Is é atá i Breacadh ná iris lándaite 20 leathanach de na scéalta nuachta is deireanaí, i nGaeilge nádúrtha na Gaeltachta. Tá an cló mór agus éasca le léamh. Tá samplaí den iris le feiceáil ar an suíomh seo a leanas:

Sampla den iris Breacadh

Foirm Ordaithe don Scoilbhlian Nua 2018 - 2019

Tá Dúrud ag dáileadh Breacadh ar scoileanna agus ar éinne eile atá á lorg. Is féidir Breacadh a ordú tríd an fhoirm ordaithe iniata seo a úsáid:

Tugtar faoi dearadh gur gá an t-ordú a sheoladh, maille leis an íocaíocht chuí, ag an seoladh a luaitear ar an bhfoirm.