Táirgí

Tá Dúrud ag cur dlús le hiarracht táirgí le baint teanga acu a chur ar fáil don phobal. Tá na chéad táirgí á gcur ar fáil don Nollaig, 2011.

Creideann Dúrud go bhfuil dlúthbhaint ag úsáid teanga i bpobal le sláinte eacnamaíoch an phobail áirithe sin. Nuair a bhaineann pobal leas as teanga ar leith, cruthaítear iliomad féidearthachtaí gnó, mar bíonn gá le seirbhísí agus le táirgí sa teanga áirithe sin, agus iad baill an phobail féin amháin a chuireann a leithéid ar fáil, murab ionann agus daoine i dtír éigin eile, faoi mar a tharlaíonn de ghnáth i gcás na hÉireann.

Tá an gnó seo dírithe ar mhiondíoltóirí, ní ar an ngnáthphobal.