Comhéadan Ghléasra

Tá fás mór tar éis tarlú le blianta beaga anuas i dtaca le gléasanna seirbhíse a oibríonn leo féin. Tá taithí againn airgead a fháil ó inneall airgid, nó gléas chun íoc as páirceáil. Ní bhíonn aon idirghníomhaíocht daonna i gceist leis seo. Níl aon leithscéal ann gan leaganacha Gaeilge a chur ar fáil ach easpa brú ó lucht úsáidte na teanga.

Cuireann Dúrud ar chumas cuideachtaí a bhaineann leas as na bothanna seo leagan Gaeilge a chur ar fáil, chun freastal ar lucht úsáidte na teanga. Oibrímid le déantúsóirí na ngléas chun go mbeadh tuiscint againn ar cad é go díreach a dhéanann an gléas agus chun go mbeadh na coinníollacha éagsúla teicniúla a ghabhann leis an aistriúchán soiléir. Bíonn comhéadan sothuigthe éifeachtach mar thoradh air seo.

Tá Dúrud páirteach i gcúpla togra sa réimse seo faoi láthair.