Aistriú Láithreán

Déanann Dúrud aistriúchán Ghaeilge a chur ar fáil don iliomad suíomh idirlín, suíomhanna le hinneachar substaintiúil teicniúil iontu chomh maith. Sampla de seo ná an suíomh ag mSemicon Teoranta, www.msemicon.com.

D’aistrigh Dúrud na láithreáin seo a leanas:

Expono - is suíomh é air ar féidir grianghraif a fhoilsiú agus a chomhroinnt le daoine eile.

Plurk - is suíomh é chun teachtaireachtaí gairide a fhoilsiú ar nós Twitter.

Meebo - is suíomh é Meebo chun Teachtaireachtaí Meandracha a chur chuige daoine eile. Is féidir comhrá a bheith agat le cairde agus daoine eile trí fheidhm a bhaint as meebo.com

Video2mp3.net - is suíomh draíochta é seo a thiontaíonn físeáin ar shuímh ar nós YouTube go comhad MP3. Is féidir éisteacht leis an gceol is ansa leat trí fhíseán a thiontú.

Pléann Dúrud an togra go mion le húinéir an tsuímh, chun go dtuigfí go díreach cad é atá ag teastáil. Go minic, mar shampla, ní gá gurb ionann go hiomlán ciall an aistriúcháin agus an mbuntéacs, ós rud é go mbíonn dhá lucht léite éagsúil i gceist, agus gur féidir leis an aistriúchán díriú ar lucht na Gaeilge. De ghnáth, áfach, is gá gurb ionann ciall an dá théacs.