Cúrsaí agus Seimineáir

Eagraíonn Dúrud cúrsaí agus seimineáir chun cabhair a thabhairt do dhaoine a gcuid ríomhairí a chur ag obair trí Ghaeilge. Murab ionann agus an tseirbhís phearsanta a luadh cheana ar an suíomh seo, is é atá i gceist leis seo ná cur i láthair ginearálta. Go minic sna seisiúin seo, scaipeann misneach i measc lucht rannpháirtíochta, agus bíonn mar thoradh air seo go mbíonn siad an-eolach ar an bpróiseas.