new server test

Fáilte!

Cuideachta ceannródaíochta is Dúrud Teoranta atá gafa le cursaí ríomhaireachta, go háirithe sa Ghaeilge. Logánú de shaghas éigin is mó a bhíonn faoi chaibidil againn.

Tá dáiliúchán earraí a bhfuil baint éigin teanga leo ar siúl againn freisin.

Logánú:

Cuireann Dúrud leaganacha Gaeilge ar fáil de gach saghas feidhmchlár ríomhaireachta mar aon le gléasra uathoibreach leictreonach, ar nós bothanna féinseirbhíse. Tá foireann theicniúil, innealtóirí cháilithe ina measc, gníomhach leis an gcuideachta mar aon le haistritheoirí ar mór an taithí acu sa réimse áirithe seo. I measc na dtograí is deireanaí atá curtha i gcrích ag an gcuideachta áirítear logánú bothanna féinseirbhíse a bheidh á gcur i mbun oibre ar fud na hÉireann, mar aon mórán tíortha eile, agus logánú ar shuíomh féin-eagrúcháin grianghraf.

Is breá le Dúrud tograí agus féidearthachtaí nua a phlé, mar sin déantar teagmháil linn!

Nuacht

> scriobh.ie

Lúnasa, 2011: D’fhorbair Dúrud Teoranta an suíomh www.scriobh.ie mar áis lárnach do dhaoine atá ag lorg eolais maidir leis na feidhmchláir agus na háiseanna ríomhaireachta eile atá ann do scríbhneoireacht na Gaeilge.

> www.nascanna.com

Deireadh Fómhair, 2011: D’fhorbair Dúrud Teoranta an suíomh www.nascanna.com mar áis lárnach do dhaoine atá ag lorg eolais maidir leis na feidhmchláir agus na háiseanna ríomhaireachta ginearálta eile atá ann sa Ghaeilge (ach ní faoin nGaeilge).

> Dáiliúchán

Samhain, 2011: Cuireann Dúrud tús le gnó dáiliúchán earraí.

new server test